Jak wykonać przyłącza

Aby można było prawidłowo wykonać ogród wertykalny powinniśmy wcześniej przewidzieć odpowiednie przyłącza.
Rodzaj przyłączy oraz sposób ich wykonania zależy od typ ogród jaki wybierzemy.

 

Może to być ogród wertykalny:

 

OGRÓD WERTYKALNY Z OTWARTYM OBIEGIEM WODY

W tym przypadku chęci zastosowania takiego rozwiązania powinniśmy wykonać:

 • doprowadzenie wody,
 • zorganizować miejsce na sterowanie nawadnianiem z przyłączem elektrycznym,
 • oświetlenie odpowiednie do doświetlania roślin,
 • przyłącze kanalizacyjne.
DOPROWADZENIE WODY
Doprowadzenie wody do zasilanie ogrodu wertykalnego najczęściej wykonujemy około 30 cm od górnej krawędzi ogrodu i zakańczamy je złączką ½” z gwintem wewnętrznym. Najbezpieczniej jest doprowadzić wodę jak najbliżej środka szerokości ogrodu wertykalnego. Zasilanie wody wykonane jest podtynkowo.

 

MIEJSCE NA STEROWANIE
Miejsce na sterowanie może zostać wykonany w okolicy ogrodu wertykalnego, w szafce ale również w całkiem oddzielnym pomieszczeniu. Ważne jest aby do miejsca w którym będzie znajdował się sterownik oraz elektrozawór uruchomiające wodę, została doprowadzona woda. Dopiero od tego miejsca prowadzimy bezpośrednio wodę za ogród wertykalny. Ważne jest aby było to niezależne zasilanie wody. Sposób wykonania przyłącza przedstawiamy poniżej.

 

OŚWIETLENIE

Minimalna ilość światła skierowanego na ogród wertykalny powinna być nie mniejsza niż 800 lux na każdy m2 ogrodu wertykalnego.  Oświetlenie LED użyte do doświetlania roślin powinno zawierać odpowiednie spectrum wspomagające roślinę w procesie fotosyntezy. Najczęściej lampy o barwie 4000 K – 6500 K oraz Ra nie mniejszym niż 90 jest wystarczające do doświetlania ogrodu wertykalnego.

Najczęściej oświetlenie oddalone jest od ogrodu wertykalnego około 100-200 centymetrów.

Rekomendujemy, aby oświetlenie podłączać do włącznika czasowego. Zapobiegnie to sytuacji, w której nasze rośliny nie dostaną wystarczającej ilości światła gdy np. wyjedziemy na urlop.

Ogród powinien doświetlać się ok 6-18 h dziennie, w zależności od warunków otoczenia oraz pory roku.

 

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zależne jest od rozmiaru oraz wysokości na której ma zacząć się ogród wertykalny.

 

 • Gdy ogród wertykalny zaczyna się od posadzki. W tym przypadku kanalizacja powinna zostać wykonana w najniższym miejscu ogrodu czyli na wysokości posadzki. W tym rozwiązaniu rynna zbiorcza będzie ustawiona bezpośrednio na podłodze także odpływ do kanalizacji nie może być wyżej.

Zielona ściana z otwartym obiegiem wody

 • Gdy ogród wertykalny zaczyna się wyżej niż posadzka i front nie jest przeznaczony do zabudowyPrzykładowo gdy ogród ma zacząć się 100 cm powyżej podłogi. W tym przypadku kanalizacja powinna zostać wykonana również w najniższym miejscu ogrodu czyli na wysokości 100 cm. Rynna zbiorcza będzie wisiała na ścianie na wysokości 100 cm od posadzki. Odpływ do kanalizacji nie może być więc wyżej. Odpływ do kanalizacji nie powinien być również niżej gdyż rurka kanalizacyjna może być widoczna. W tym przypadku wykonujemy odpływ do kanalizacji podtynkowo w ścianie tak jak na załączonym przykładzie.

 

 • Gdy ogród wertykalny zaczyna się wyżej niż posadzka i front jest przeznaczony do zabudowyPrzykładowo gdy ogród ma zacząć się 100 cm powyżej podłogi. W tym przypadku kanalizacja powinna zostać wykonana poniżej najniższego punktu ogrodu wertykalnego czyli na przestrzeni 100 cm od posadzki. Może zastać wykonana  zarówno w posadzce jak i w ścianie. Widoczna rurka kanalizacyjna w tym przypadku nie robi różnicy bo i tak zostanie zabudowana oddzielną zabudową.

OGRÓD WERTYKALNY Z ZAMKNIETYM OBIEGIEM WODY

 

W tym przypadku chęci zastosowania takiego rozwiązania powinniśmy wykonać:
 • przyłącze elektryczne do zasilania pompy,
 • oświetlenie odpowiednie do doświetlania roślin.

 

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Do podlewania ogrodu wertykalnego z zamkniętym obiegiem wody wykorzystana jest pompa umieszczona w zbiorniku z wodą poniżej ogrodu. Do zasilania pompy należy wykonać gniazdo elektryczne 230 V. Najlepiej gniazdo elektryczne wykonać tuż obok ogrodu wertykalnego.

 

OŚWIETLENIE

Minimalna ilość światła skierowanego na ogród wertykalny powinna być nie mniejsza niż 800 lux na każdy m2 ogrodu wertykalnego.  Oświetlenie LED użyte do doświetlania roślin powinno zawierać odpowiednie spectrum wspomagające roślinę w procesie fotosyntezy. Najczęściej lampy o barwie 4000 K – 6500 K oraz Ra nie mniejszym niż 90 jest wystarczające do doświetlania ogrodu wertykalnego.

Najczęściej oświetlenie oddalone jest od ogrodu wertykalnego około 100-200 centymetrów.

Rekomendujemy, aby oświetlenie podłączać do włącznika czasowego. Zapobiegnie to sytuacji, w której nasze rośliny nie dostaną wystarczającej ilości światła gdy np. wyjedziemy na urlop.

MOBILNY OGRÓD WERTYKALNY

W tym przypadku chęci zastosowania takiego rozwiązania powinniśmy wykonać:
 • przyłącze elektryczne do zasilania pompy,
 • oświetlenie odpowiednie do doświetlania roślin.

 

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
Do podlewania mobilnego ogrodu wertykalnego wykorzystana jest pompa umieszczona w zbiorniku z wodą poniżej ogrodu.
Do zasilania pompy należy wykonać gniazdo elektryczne 230 V. Najlepiej gniazdo elektryczne wykonać tuż obok ogrodu wertykalnego.

 

OŚWIETLENIE

Minimalna ilość światła skierowanego na ogród wertykalny powinna być nie mniejsza niż 800 lux na każdy m2 ogrodu wertykalnego.  Oświetlenie LED użyte do doświetlania roślin powinno zawierać odpowiednie spectrum wspomagające roślinę w procesie fotosyntezy. Najczęściej lampy o barwie 4000 K – 6500 K oraz Ra nie mniejszym niż 90 jest wystarczające do doświetlania ogrodu wertykalnego.

Najczęściej oświetlenie oddalone jest od ogrodu wertykalnego około 100-200 centymetrów.

Rekomendujemy, aby oświetlenie podłączać do włącznika czasowego. Zapobiegnie to sytuacji, w której nasze rośliny nie dostaną wystarczającej ilości światła gdy np. wyjedziemy na urlop.

W przypadku mobilnego ogrodu wertykalnego, oświetlenie może zostać ze instalowane na ramach modułu. W takim wypadku należy zamontować dodatkowe gniazdo elektryczne 230 V tuż przy zasilaniu pompy.

 

OGRÓD WERTYKALNY Z NAWADNIANIEM Z WODOCIĄGU I ODPROWADZENIEM NADMIARU WODY CIŚNIENIOWO ZA POMOCĄ POMPY DO KANALIZACJI.

W tym przypadku chęci zastosowania takiego rozwiązania powinniśmy wykonać:

 • zorganizować miejsce na sterowanie nawadnianiem z przyłączem elektrycznym oraz doprowadzeniem wody,
 • przyłącze kanalizacyjne,
 • oświetlenie odpowiednie do doświetlania roślin.
MIEJSCE NA STEROWANIE I DOPROWADZENIE WODY
W tym rozwiązaniu miejsce na sterowanie najczęściej zlokalizowane jest pod ogrodem wertykalnym. Obok zbiornika na nadmiar wody. Oczywiście może zostać wykonany w okolicy ogrodu wertykalnego, w szafce ale również w całkiem oddzielnym pomieszczeniu tak jak w przypadku tradycyjnego ogrodu z otwartym obiegiem wody.
Ważne jest aby do miejsca w którym będzie znajdował się sterownik oraz elektrozawór uruchomiające wodę, została doprowadzona woda. Dopiero od tego miejsca prowadzimy bezpośrednio wodę za ogród wertykalny. Ważne jest aby było to niezależne zasilanie wody. Sposób wykonania przyłącza przedstawiamy poniżej.

 

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
W miejscu przeznaczonym na sterowanie należy wykonać gniazdo 230V do podłączenia sterownika. Przy zbiorniku na wodę należy wykonać podwójne gniazdo 230V do podłączenia pomp do wypompowywania wody.

 

 

PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

Przy takim rozwiązaniu musimy wykonać odprowadzenie do kanalizacji z przyłączem na pompę, pozwalającą na wypompowanie nadmiaru wody pod ciśnieniem.  Ze względu na to, że woda wypompowywana będzie pod ciśnieniem, kanalizację możemy wyprowadzić do góry.

Przyłącze do kanalizacji zakańczamy zaworem 3/4′ GZ.

OŚWIETLENIE

Minimalna ilość światła skierowanego na ogród wertykalny powinna być nie mniejsza niż 800 lux na każdy m2 ogrodu wertykalnego.  Oświetlenie LED użyte do doświetlania roślin powinno zawierać odpowiednie spectrum wspomagające roślinę w procesie fotosyntezy. Najczęściej lampy o barwie 4000 K – 6500 K oraz Ra nie mniejszym niż 90 jest wystarczające do doświetlania ogrodu wertykalnego.

Najczęściej oświetlenie oddalone jest od ogrodu wertykalnego około 100-200 centymetrów.

Rekomendujemy, aby oświetlenie podłączać do włącznika czasowego. Zapobiegnie to sytuacji, w której nasze rośliny nie dostaną wystarczającej ilości światła gdy np. wyjedziemy na urlop.

Ogród powinien doświetlać się ok 6-18 h dziennie, w zależności od warunków otoczenia oraz pory roku.