Nawadnianie

REGULARNE NAWADNIANIE

W przypadku systemów filcowych wymagane jest codzienne podlewanie ogrodu wertykalnego. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia wody do systemu.

 

Może to odbyć się w następujący sposób:

 

 • NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO Z WODOCIĄGU I ODPROWADZENI NADMIARU WODY GRAWITACYJNIE DO KANALIZACJI.
 • Przy takim rozwiązaniu musimy wykonać doprowadzenie wody oraz grawitacyjny odpływu do kanalizacji

W przypadku większości żywych ścian, w których w pobliżu znajduje się źródło wody i odpływ, zalecamy taki sposób podłączenia ogrodu do automatycznego systemu nawadniania. Należy pamiętać, aby w tej sytuacji przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem do uruchamiania nawodnienia.

W tym wypadku niezbędne jest również zasyfonowanie odpływu do kanalizacji.

 

 • NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO Z WODOCIĄGU I ODPROWADZENI NADMIARU WODY CIŚNIENIOWO ZA POMOCĄ POMPY DO KANALIZACJI.
 • Przy takim rozwiązaniu musimy wykonać doprowadzenie wody do ogrodu wertykalnego oraz odprowadzenie do kanalizacji z przyłączem na pompę pozwalającą na wypompowanie nadmiaru wody pod ciśnieniem.

Należy pamiętać, aby w tej sytuacji przewidzieć miejsce, w którym umiejscowimy system sterowania z elektrozaworem do uruchamiania nawodnienia.

 

 • NAWADNIANIE OGRODU WERTYKALNEGO W ZAMKNIETYM OBIEGU WODY Z WYKORZYSTANIEM ZBIORNIKA ORAZ POMPY.
 • Przy takim rozwiązaniu musimy jedynie wykonać gniazdo 230 V w celu podłączenia sterownika do pompy nawadniającej ogród.

 

 

Wszystkie wytyczne do wykonania poszczególnych przyłączy znajdują się w zakładce Jak wykonać przyłącza…

 

 

Jak często powinienem podlewać ogród wertykalny?

Czas nawadniania różni się w zależności od miejsca instalacji. Aby dostosować się do różnych warunków i typów roślin testowanie i uważna obserwacja są wymagane przez cały okres użytkowania ściany.

Harmonogramy nawadniania mogą obejmować czas od kilku do kilkudziesięciu minut dziennie raz dziennie lub rzadziej.

CZAS NAWADNIANIA ZALEŻY OD TAKICH CZYNNIKÓW JAK:

 • Rodzaj roślin
 • Ilość światła
 • Suchość powietrza
 • Temperatura otoczenia
 • Lokalizacji ściany (wewnątrz czy na zewnątrz)

 

WEWNĘTRZNE ŚCIANY ROŚLINNE

Ściany wewnętrzne roślin, które są zwykle obsadzone roślinami tropikalnymi o słabym oświetleniu, wymagają rzadszego podlewania.

Zwykle pierwsze podlewania ustawiamy na 25-30 minut raz lub dwa razy dziennie, po upływie około 4 tygodni należy zweryfikować czas nawadniania.

Uważnie obserwuj i sprawdź glebę palcem. Jeśli wydaje się zbyt mokra lub przesiąknięta, ogranicz podlewanie początkowo na 1 raz dziennie przez ok 25-30 minut. W przypadku gdy zredukowanie nawadniania będzie niewystarczające zacznij zmniejszać minutowy czas nawadniania.

Może się również okazać, że w Twojej lokalizacji ogród wystarczy podlewać np. co drugi dzień po 20-30 minut dziennie.

 

ŚRODOWISKO/OTOCZENIE

Ilość światła, temperatura oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu może również wpływać na harmonogram podlewania.

Grzejniki mogą osuszyć powietrze zimą, podobnie jak klimatyzatory latem.

W tych warunkach będziesz musiał zwiększyć częstotliwość i czas trwania podlewania.

Zwróć uwagę na ilość wody szczególnie w okresach przejściowych – jesienią i wiosną. Obserwuj rośliny i w razie potrzeby dostosuj czas nawadniania.

 

Więcej szczegółów dotyczących nawadniania znajduje sobie w zakładkach Jak wykonać przyłącza, Możliwe problemy oraz Zasada działania i przekroje