Nawadnianie

Regularne nawadnianie

W przypadku systemów filcowych wymagane jest codzienne podlewanie ogrodu wertykalnego. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia wody do systemu. Proponowany przez nas system nawadniania, podlewa tylko górne kieszenie z roślinami. Woda przesiąka przez filc i grawitacyjnie spływając podlewa wszystkie rośliny w ogrodzie. Różne sposoby nawadniania zielonej ściany przedstawiamy poniżej.

Nawadnianie żywej ściany z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody grawitacyjnie do kanalizacji

Takie rozwiązanie wymusza wykonanie doprowadzenia wody i grawitacyjnego odpływu do kanalizacji. Odpływ powinien zostać zasyfonowany. Ten typ nawadniania zalecany jest w przypadku istnienia pobliskiego źródła wody i odpływu do kanalizacji.

Nawadnianie ogrodu wertykalnego z wodociągu i odprowadzenie nadmiaru wody ciśnieniowo za pomocą pompy do kanalizacji

Następujące rozwiązanie również wymaga doprowadzenia wody do ogrodu wertykalnego oraz wykonania odpływu kanalizacji. Istotne jest również wykonanie przyłącza na pompę, która umożliwia wypompowywanie nadmiaru wody pod ciśnieniem.

Nawadnianie zielonej ściany w zamkniętym obiegu wody z wykorzystaniem zbiornika oraz pompy

Wybór tego rozwiązania oznacza wykonanie jedynie gniazda 230 V, do którego zostanie podłączony sterownik do pompy nawadniającej ogród.

Dokładne wytyczne dotyczące tego, jak wykonać doprowadzenia wody i odpływy do kanalizacji, znajdują się na stronach Jak wykonać przyłącza do ogrodów wertykalnych w instrukcjach. Więcej informacji na ten temat znajduje się również na naszej stronie głównej, po wybraniu interesującego Państwa typu ogrodu wertykalnego oraz w instrukcjach na temat zielonych ścian.

Częstotliwość podlewania ogrodu wertykalnego

To, jak często podlewać zieloną ścianę, zależy od kilku istotnych czynników. Są nimi:

  • Rodzaj roślin
  • Ilość światła
  • Suchość powietrza
  • Temperatura otoczenia
  • Lokalizacji ściany (wewnątrz czy na zewnątrz)

Czas nawadniania różni się w zależności od miejsca instalacji. Aby dostosować się do różnych warunków i typów roślin testowanie i uważna obserwacja są wymagane przez cały okres użytkowania ściany. Harmonogramy nawadniania mogą obejmować czas od kilku do kilkudziesięciu minut dziennie raz dziennie lub rzadziej.

Na tej stronie zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nawadniania ogrodu wertykalnego. Więcej przydatnych informacji znajduje się na naszej stronie głównej i sekcji dedykowanej nawadnianiu ogrodów wertykalnych.